iphone开发用到的8种键盘风格


8种键盘风格:
UIKeyboardTypeDefault,                // 默认键盘:支持所有字符
UIKeyboardTypeASCIICapable,           // 支持ASCII的默认键盘
UIKeyboardTypeNumbersAndPunctuation,  // 标准电话键盘,支持+*#等符号
UIKeyboardTypeURL,                    // URL键盘,有.com按钮;只支持URL字符
UIKeyboardTypeNumberPad,              //数字键盘
UIKeyboardTypePhonePad,               // 电话键盘
UIKeyboardTypeNamePhonePad,           // 电话键盘,也支持输入人名字
UIKeyboardTypeEmailAddress,           // 用于输入电子邮件地址的键盘